روحانی: کار و فعالیت در کشور طبق گذشته باید ادامه پیدا کند، منتها همه مراقبت‌ها باید انجام شود

رئیس جمهور:

🔹یکی از توطئه ها دشمن هراس افکنی زیاد در جامعه است تا کشور را به تعطیلی بکشاند

🔹با مراقبت های پزشکی و بهداشتی، کار و فعالیت در کشور بصورت گذشته باید ادامه پیدا کند.

@AkhbareFori