سفرهای خارجی ایرانی‌ها چقدر کاهش یافت؟

🔹سال گذشته و ۴ماه اول امسال در پی جهش نرخ ارز، تعداد توریست‌های خارجی در بازار گردشگری ایران به ترتیب ۵۳درصد و ۴۰درصد افزایش یافت. در همین مدت اما خروج مسافر از ایران به کشورهای مختلف به ترتیب کاهش ۳۱درصدی و ۷درصدی را تجربه کرد

قیمت روز و اخبار اقتصادی را اینجا ببینید

t.me/joinchat/AAAAADvWoiZezdWQoiRk8A