♦️رونق خرید و فروش دینار عراقی در مرز چذابه

🔹دلالان خرید و فروش دینار عراقی که ایرانی هستند اجازه ندارند وارد پایانه مرزی چذابه شوند و عمدتا" در موکب‌ها و توقفگاه خودروها و اطراف پایانه در حالی که دستگاه "پوز" در اختیار دارند پرسه می‌زنند.

🔹امسال تعداد دلالان خرید و فروش دینار عراقی در چذابه نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده و این به خاطر پیش بینی زیاد تردد زائران از این مرز و سود نسبتا" سرشاری است که از قبل آن نصیب خود می‌کنند/ایرنا

@AkhbareFori