♦#چند_خبر_کوتاه

🔹رئیس کل بانک مرکزی: حذف ۴ صفر از پول ملی باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.

🔹شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران: پدیده‌ای که در چند ماه اخیر به شدت روند صعودی داشته حضور دستفروشان ایرانی در عراق بوده است.

🔹وزیر آموزش و پرورش: کنکور باید حذف شود.

🔹جانشین فرمانده سپاه: خدا آمریکایی‌ها را به آب‌های ایران کشاند تا اقتدار کشورمان هویدا شود.

🔹سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن: سرنوشت اسرای سعودی یا اجساد کشته‌شدگان آن‌ها از طریق مذاکره و مبادله مشخص خواهد شد.

@AkhbareFori