♦️بیشتر بازداشت شدگان آزاد شدند/آمار کشته‌شدگانی که رسانه‌های معاند اعلام می‌کنند، کذب محض است سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد: 🔹اگرچه برخی از راهپیمایی ها مجوز نداشت اما آنها را اغتشاش نمی دانیم 🔹۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اغتشاشات در تهران همچنان…