جزئیات بازخوانی جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی/ احتمال بازخوانی در کشور ثالث

وزیر راه و شهرسازی:

🔹هنوز در فرایند بررسی هستیم و جعبه سیاه فقط یکی از این موارد بررسی است و موارد دیگر هم وجود دارد.

🔹روز گذشته اوکراینی‌ها مدارک هواپیما را تحویل ما دادند که ممیزی می‌شود همچنین شواهد موجود روی زمین و دیگر موارد را بررسی می‌کنیم.

🔹اگر نتوانیم جعبه سیاه را بخوانیم با هماهنگی کشور اوکراین در کشور ثالث این کار انجام می‌شود.

🔹بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه کار پیچیده‌ای نیست، از آن منظر که ما این تایپ هواپیما را در کشور نداشته‌ایم امکاناتی در این حوزه نداریم البته سازمان هواپیمایی کشوری امکاناتی در این حوزه تامین کرده است.

@AkhbareFori