♦️دولت ترامپ صدور روادید برای بازرگانان ایرانی را لغو کرد

🔹دولت «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا با اعمال محدودیت‌های تازه‌ای در زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران و بازرگانان ایران،‌ صدور یا تمدید روادید برای این افراد را لغو کرد./ایرنا

@AkhbareFori