♦️تمام وام‌ها را دانه درشت‌ها نگرفته‌اند رئیس کل بانک مرکزی: 🔹️از ابتدای سال تا الان ۶٢۶هزار میلیارد تومان تسهیلات در بانک‌ها پرداخت شده است؛ اینطور نیست که تمام این وام‌ها را دانه درشت ها گرفته باشند. 🔹️٢۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده…