♦️شهروندان به شایعات درباره زلزله توجه نکنند

مدیر کل بحران استانداری فارس:

🔹پس از زلزله امشب در خانه زنیان، شایعه سازان در گروه‌های اجتماعی به درج خبرهای غیرواقعی پرداختند و آرامش برخی شهروندان را برهم ریختند.

#اخبارفوری_فارس را اینجا ببینید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7xJY9JFVjLasoOug