♦️تحریم جشنواره فجر از سوی خانه تئاتر صحت ندارد

شهرام گیل‌آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر:

🔹️ تحریم جشنواره فجر از سوی خانه تئاتر را تکذیب می‌کنم

🔹 این خانه وظایف صنفی خانواده تئاتر را برعهده دارد و به این مسایل ورودی نمی کند.

🔹تئاتر هنر گفتگوست و می‌تواند محمل خوبی برای بیان دیدگاه‌ها و گفتگو با مخاطبان باشد

🔹 از همین رو ضمن رد تحریم جشنواره فجر از سوی ما، باید گفت تعدادی از هنرمندانی هم‌که اقدام به تحریم جشنواره کردند، نظر شخصی‌شان بوده و ما ورودی به آن نداریم.

@AkhbareFori