جنجالی که یک ترانه کودکانه به پا کرد

🔹شعری با محتوایی جنسیت‌زده و به شدت «زن‌ستیز» که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی دست به دست می‌شود و انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است

🔹شاید باورتان نشود ولی شاعر آن مصطفی رحماندوست است

در لینک زیر بخوانید و نظر خود را بنویسید

sornakhabar.com/newsview/130615