♦️آیا AFC تجدید نظر می‌کند؟ وزیر ورزش: 🔹منتظر هستیم تا ساعاتی دیگر یا نهایتا تا فردا از تصمیم نهایی AFC درخصوص محرومیت ایران از حق میزبانی خود باخبر شویم. 🔹شیخ سلمان قول تجدیدنظر در این تصمیم AFC را بیان کرد./ایسنا @AkhbareFori