♦️ترامپ بیت المقدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرد ترامپ در مراسم رونمایی از توطئه قرن: 🔹طرح خودم را برای صلح ارائه کردم در گذشته بهترین طرح ها براساس یک چهارچوب ذهنی بوده 🔹طرحی که ما داریم کاملا با جزئیات است 🔹راه های خیلی خوبی ارائه کردیم برای اینکه…