کسایی که امروز تو مترو تجریش تهران بودن شاید این پیرمرد رو دیده باشن. اومده بود به مردم آبنبات می‌داد، شعر می‌خوند، می‌خندید و روی لب آدما لبخند می‌کاشت...

چقدر این روزا احتیاج داریم به امثال تو پیرمرد ...

@Akhbarefori