♦️فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر تا پایان خرداد ۹۹

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن:

🔹مقرر شده است تا تمامی پروژه‌های مسکن مهر که تکمیل شده اما فروش اقساطی نشده‌اند تا ۳۰ اسفند فروش اقساطی شوند.

🔹پروژه‌هایی که تکمیل نشده و فروش اقساطی نشده‌اند نهایتا تا پایان خرداد ۹۹ فروش اقساطی می‌شوند.

🔹سامانه املاک و اسکان هم که برای ساماندهی به بازار اجاره بها و اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای سرریز شدن آنها به بازار اجاره است تا پایان امسال رونمایی می‌شود.

@AkhbareFori