«آروا دیمن» خبرنگار CNN:

🔹حمله ایرانی‎ها به پایگاههای آمریکایی (در عراق) بسیار بسیار دقیق و قابل توجه انجام شد.

🔹آمریکایی‎ها قادر نبودند جلوی این حملات (موشکی) را بگیرند.

🔹آنها (ایرانی‎ها) اطلاعات بسیار دقیقی درباره اهداف احتمالی در داخل پایگاه هوایی (عین الاسد) داشتند که این سیگنال و نشانه را ارسال می کند که ایرانی‎ها تحت تحریم های فاجعه آمیز اقتصادی به عنوان یک نیروی (نظامی) متعارف قدرتمند باقی مانده‌اند.

@AkhbareFori