♦️پدر کودک‌جان باخته در استادیوم آزادی: از همه مسئولان استادیوم آزادی شکایت کرده ام/خانه پدری‌ام را می‌فروشم تا خرج شکایت کنم/نمی‌گذارم خون پسرم پایمال شود پدر عماد صفی‌یاری: 🔹عماد داشت کنار غرفه بازی می‌کرد. حواسم به او بود و مدام می‌گفتم که مراقب باشد.…