♦️۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد

نه نان خواستند و نه نام...
درود می‌فرستیم به روان پاک شهدای دفاع مق

♦️۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد

نه نان خواستند و نه نام...

درود می‌فرستیم به روان پاک شهدای دفاع مقدس که بدون ریا و خودنمایی برای این سرزمین جنگیدند.

روحشان شاد و یادشان گرامی🌹

@AkhbareFori