♦️کنسلی ۸۰۰۰ پرواز داخلی و ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دقیقه تاخیر پرواز در یک سال

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

🔷بررسی آمار تاخیر پروازها نشان می‌دهد حداکثر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دقیقه تاخیر در سال ۹۵ بوده است.

🔷جمع کنسلی ۲۲ ایرلاین در سال ۹۶ فقط در پروازهای داخلی تقریبا ۸۰۰۰ پرواز است و از سه هزار و ۲۹۱ کنسلی تا ۳۰۰ کنسلی در یک سال برای هر ایرلاین متغییر بوده است.

🔷در پرتلاقی ترین خطوط هوایی دنیا هم چنین چیزی اتفاق نمی افتد.

@AkhbareFori