توضیح دیوان عدالت درباره حکم صادره مبنی بر لزوم صدور گواهینامه موتور برای زنان

محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ری

توضیح دیوان عدالت درباره حکم صادره مبنی بر لزوم صدور گواهینامه موتور برای زنان

محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری:

🔹حکم صادره، رأی هیئت عمومی نیست بلکه رأی صادره توسط یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است.

@AkhbareFori