توضیح دیوان عدالت درباره حکم صادره مبنی بر لزوم صدور گواهینامه موتور برای زنان

محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری:

🔹حکم صادره، رأی هیئت عمومی نیست بلکه رأی صادره توسط یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است.

@AkhbareFori