مهمانی مشکوک کاندیدای وزنه‌برداری در کن

🔹درحالی که تنها چند روز به برگزاری انتخابات فدراسیون وزنه برداری باقی است، یکی از کاندیداهای انتخابات این فدراسیون در نظر دارد قبل از مجمع، ضیافت ناهاری با حضور اعضای مجمع برگزار کند.

🔹براساس اطلاعات واصله، افرادی که در برگزاری این مهمانی ویژه نقش موثری دارند، به دعوت شدگان گفته‌اند که قرار نیست در این ضیافت اتفاق خاصی بیفتد! و فقط کاندیدای خاص در نظر دارند با اعضای مجمع صحبت کند.

جایگاه ویژه، هر لحظه با ورزش

https://t.me/joinchat/AAAAAEUVVhM2ViLGxYw4EQ