♦️مدیر مالی وزارت نفت در حین خروج از کشور دستگیر شد 🔹مدیر مالی وزارت نفت ۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج و به حساب یک صراف واریز کرده بود و به ظاهر می‌خواستند با این پول کار کنند. 🔹براساس این گزارش صرف نظر از اینکه خروج ارز مذکور غیرقانونی بوده…