اتفاق یا برنامه‌ریزی خاص در شبکه سه؟!

🔹سریال‌های رفقای فروغی روی آنتن!

🔹نگاهی به سریال‌های چندماهه اخیر در شبکه سه نشان می‌دهد که تقریبا همه آنهایی که اخیرا در شبکه او برنامه روی آنتن داشتند، به شکلی از رفقا و همفکرانش هستند

توضیحات کامل‌تر در

sornakhabar.com/news/47323