🔺واکنش تند برادرنوبخت علیه وزیر بهداشت؛ استعفا برای فرار از استیضاح است! علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: 🔹چون در وزارت بهداشت قانون رعایت نمی شود، خرجشان زیاد می‌شود. امروز فصل فرار کردن نیست. وزیر بهداشت باید باشد و آشی که پخته‌اند را عمل بیاورد. 🔹هفته…

  دانلود ویدئو