🔴 قراردادهای اجاره دیگر یک ‌ساله نخواهند بود

🔹معاون وزیر راه و شهرسازی از ارایه لایحه‌ای از سوی دولت خبر داد که بر اساس آن، قراردادهای اجاره از این به بعد دو ساله خواهد شد.

🔹حامد مضاهریان، درباره مدت اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: «در این راستا لایحه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی با دولت با قید دو فوریت تقدیم شده است که بر اساس آن مدت اجاره واحدهای مسکونی از یک سال به دو سال افزایش یابد.»

🔹وی گفت بر این اساس افزایش میزان اجاره بها رقم ثابتی خواهد بود.

@AkhbareFori