♦#چند_خبر_کوتاه

🔹آژانس انرژی هسته ای: عربستان آماده ساخت اولین راکتور هسته ای است.

🔹ترامپ: اگر من برکنار شوم بازارهای مالی فرو می پاشد/ الجزیره

🔹بریتیش ایرویز پروازهایش به ایران را به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی متوقف کرد.

@AkhbareFori