♦️واکنش رئیس دادگاه مشایی به شایعه عدم حضور رسانه‌ها

🔹غضنفرآبادی: دادگاه آقای مشایی علنی است، اصل بر علنی بودن دادگاه است مگر اینکه قرار غیرعلنی صادر شود که دراین پرونده صادر نشد

🔹دیروز تعدادی خبرنگار آمد، وقتی جا نیست من دیگر چه کار کنم؟! من که نمی‌توانم شمارش کنم ببینم کدام خبرگزاری آمده یا نیامده، اینقدر آدم گرفتار کارها هست که اینها را نمی‌تواند سرشماری کند.

🔹از لحاظ قانونی دادگاه تشخیص می‌دهد که کدام قسمت ها پخش شود کدام قسمت‌ها پخش نشود/ ایرنا

@AkhbareFori