♦️کشف قیمت دلار در بازار ثانویه 🔹پتروشیمی‌ها ارز خود را در بازار ثانویه ۸۰۷۴ تومان فروختند. 🔹امروز بعضی پتروشیمی‌ها که عمده‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در این بازار بودند، درهم را به قیمت ۲۲۰۰ تومان عرضه کردند. البته تقاضا برای بهایی بالاتر از ۲۲۰۰ تومان هم وجود…