♦️هجوم ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه

🔹در طول سال ۲۰۱۷ ایرانی‌ها ۷۴۵ ملک در ترکیه خریده‌اند و ایران از نظر خرید خانه توسط اتباع خارجی در ترکیه در ردیف‌های هشتم و نهم قرار داشت. در ۶ ماه گذشته نیز بیش از ۱۰۰۰ واحد خرید انجام شده است/ ایسنا

#اقتصادی

@AkhbareFori