♦️سکه‌های پیش فروشی با قیمت روز تحویل می شود/ بانک مرکزی قیمت سکه‌های پیش فروشی را ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان اعلام کرد 🔹در پیش فروش ودیعه‌ای سکه توسط بانک ملی، مبلغ یک میلیون تومان توسط خریداران واریز شده است، و طبق اعلام قبلی ما به‌التفاوت در زمان سررسید…