🔺سید حسن نصرالله: به امام خامنه‌ای اعلام می‌کنیم، ای پسر حسین، تو را مقابل آمریکا و اسرائیل تنها نمی‌گذاریم دبیر کل حزب‌الله لبنان در سخنرانی‌ شب عاشورا: 🔹ما در دل نبردی بزرگ هستیم و آمریکا و اسرائیل می‌خواهند خیمه‌گاه ما را محاصره کنند. 🔹امروز فرمانده خیمه‌گاه…