مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور:

🔹رانندگان برای برخورداری از سهمیه تخصیصی سوخت، باید نسبت به نصب اپلیکیشن محاسبه پیمایش سوخت اقدام کنند.

🔹رانندگان سرویس مدارس باید با شروع هر سرویس، شروع سفر و پایان هر سرویس گزینه پایان سرویس را از طریق برنامه ثبت کنند.

@AkhbareFori