♦️به گیلان سفر نکنید

استانداری گیلان:

🔹با توجه به شیوع بیماری کرونا، شرایط برای مسافرت مناسب نیست و هموطنان تا اطلاع بعدی از سفرهای غیرضروری به این استان پرهیز کنند.

@AkhbareFori