♦️کارشناس احکام شرعی: می‌توان از غسل میت قربانیان کرونا صرف نظر کرد

🔹حجت‌ الاسلام فلاح‌ زاده معتقد است اگر امکان سرایت بیماری وجود دارد، در مراحل مختلف می‌توان از غسل و برخی احکام دیگر صرف نظر کرد و نماز بخوانند و میت را دفن کنند./ انتخاب

@AkhbareFori