♦️وزیر بهداشت: حدود ۳۰ بیمار جدید از بیماران بستری شده در قم در حال ترخیص هستند

نمکی، وزیر بهداشت:

🔹در مدیریت بیماری تمام امکانات را بسیج کرده‌ایم.

🔹هیچ نگرانی از بابت تخت نداریم.

🔹۴۰ آزمایشگاه در سطح کشور راه اندازی شده است.

🔹حدود ۳۰ بیمار جدید از بیماران بستری شده در قم در حال ترخیص هستند.

🔹برای تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس تصمیم گیری خواهد شد.

🔹قرنطینه خانگی بسیار حائز اهمیت است و قرنطینه به گونه‌ای که قبلا مطرح بود کار علمی نیست.

🔹نگرانی ما از تعطیلی مدارس افزایش سفرهای برون شهری است.

🔹از مردم خواهش می‌کنیم از مسافرت‌های غیرضرور پرهیز کنند و عاجزانه تقاضا می‌کنیم توصیه‌ها را جدی بگیرند.

🔹ما در سطح و امکانت خود، به مردم اطلاع رسانی کرده‌ایم.

@AkhbareFori