♦️#حق_الناس|حجم معافیت‌ها و فرار مالیاتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

🔹حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. اگر در قوانین بازنگری کنیم و معافیت‌های مالیاتی را نیز حذف کنیم امکان کسب ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز وجود دارد. پس حجم معافیت‌ها و فرار مالیاتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

@AkhbareFori