♦️واکنش طنز کاربران فضای مجازی در خصوص دربی بزرگ پایتخت-۲ 💬با این رفتاری که تماشاگرا انجام میدن فیفا باید یه نامه بزنه بگه ما غلط کردیم گفتیم خانوما بیان شما آقایون رو هم راه ندید.😐 💬طرفدارای استقلال با سنگ زدن کله بازیکن پرسپولیس رو شکستن بعد خیابانی میگه…