♦️نطق احساسی گرتا ثونبرگ نوجوان فعال محیط زیست در همایش سازمان ملل

🔹گرتا ثونبرگ نوجوان شانزده ساله فعال محیط زیست که در همایش سازمان ملل، رهبران دنیا را به باد انتقاد می‌گیرد.

🔹او در جملاتی به رهبران دنیا می‌گوید که “شما با حرف‌ها و وعده‌های تو خالی و پوچ خود رویاها و کودکی من و امثال من را دزدیدید، ما انسان‌ها در آغاز راه انقراض قرار داریم و تنها چیزی که شما راجع به آن حرف میزنید پول و رشد اقتصادی است.

@AkhbareFori