♦️رو شدن حساب‌های اجاره‌ای در اعتراض یارانه‌بگیران

🔹این روزها صاحبان «حساب‌های اجاره‌ای» در غربالگری یارانه‌بگیران لو می‌روند.

🔹برخی افراد حساب‌های بانکی خود را در مقابل پرداخت مبلغی به طور ماهانه و یا هر نوع قرارداد دیگری به فرد یا گروهی اجاره می‌دهند.

🔹حساب‌های اجاره‌ای در کنار اینکه محلی برای پولشویی و یا انجام اقدامات غیرقانونی هستند راهی برای فرار از مالیات محسوب می‌شوند/ایسنا

@AkhbareFori