♦️جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده «گروه عظام»

عباس ایروانی؛ متهم ردیف اول قاچاق حرفه‌ای قطعات خودرو:

🔹بنده به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم.

🔹تنها شاکی ما معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه از حدود ۱۰ سال پیش بود و نهاد مذکور در دفتر ما وارد شد و تمام اسناد را ضبط کرد

🔹من تقاضای استرداد اموال خود از نهاد مذکور را کردم.

🔹برای دور زدن تحریم‌ها چه رشادت‌ها که نکردم

🔹باعث رونق اقتصادی شدم

🔹برای ۴ هزار نفر اشتغالزایی کرده‌ام/ایسنا

@AkhbareFori