🔺براساس آمار رسمی وزارت ارتباطات

ریزش مشترکان دامن ایرانسل و رایتل را گرفت

🔹 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت حوزه «تلفن همراه»، به پایش شاخص‌های کلیدی نظیر «تعداد مشترکان»، «ضریب نفوذ» و «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه پرداخته و دیدگاهی کلی نسبت به وضعیت ارتباطی کشور داشته است.

http://khabarfoori.com/detail/1554321