درخواست مجری برنامه تلویزیونی از دادستان کل کشور برای پیگیری قضایی وزیر نفت به دلیل حذف کارت سوخت و ایجاد میلیاردها دلار قاچاق بنزین و گازوئیل و نیز مشکلاتی که اخیرا برای کشور پیدا شد

@Akhbarefori

  دانلود ویدئو