♦️جزئیات ساقط کردن پهپاد خارجی در جنوب کشور

🔹معاون عملیات ارتش در پاسخ به سوال در رابطه با ساقط کردن یک فروند پهپاد خارجی در عسلویه: یک اقدام و تحرکی در بخش جنوبی کشور داشتیم و شاهد بودیم که با هوشیاری سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی ایران رصد و پاسخ مناسب داده شد.

🔹بقایایی که به دست کارشناسان رسیده در حال ارزیابی و بررسی است.

🔹کارشناسان برای اینکه ریشه‌‌یابی کنند که از چه سمتی وارد کشور شده و متعلق به چه کشوری و احیانا چه گروهی بوده است، در دست بررسی است.

@AkhbareFori