اثر انگشت یا چیزی شبیه به اون نیست

این تصویری از نمایش آرای نمایندگان کشورها در پارلمان اروپاست که به وضوح نشون میده کدوم نماینده موافق یا مخالف بوده یا رای ممتنع داده است

این شفافیت از لحظه اول کاندیدا شدن تا پایان دوران نمایندگی باید وجود داشته باشه

@AkhbareFori