♦️دریافت سهمیه وانت بار‌ها بر اساس پیمایش/سامانه پیمایش‌سنج بر ناوگان‌های برون شهری اجرا می‌شود

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای:

🔹برای وانت بار‌های پرمصرف حدود ۴۰۰ لیتر سوخت در نظر گرفته شده است و در صورت دریافت کارت هوشمند و بارنامه می‌توانند سوخت‌های خود را دریافت کنند.

🔹برای ناوگان تک‌سوز ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر و برای ناوگان دوگانه‌سوز ۱۲۰ لیتر تعیین شده است.

🔹بر اساس بارنامه‌های وانت بار‌ها و به دلیل پیچیدگی‌های زیادی که در این حوزه وجود داشت به ویژه در مقاصد درون شهری و برون شهری، فضایی ایجاد شده است تا این ناوگان بتواند از طریق ثبت‌نام در سامانه سوخت‌های خود را دریافت کنند.

@AkhbareFori