وقتی پوتین و اسد، ترامپ را مسخره می‌کنند!

🔹بشار اسد [با خنده]: اگر ترامپ هم این راه (دمشق) را می‌پیمود، متحول می‌شد [اشاره به داستان پولِس حواری].

🔹پوتین: حتما حالش بهتر خواهد شد...او را [به دمشق] دعوت کن، حتما می‌آید...

🔹بشار اسد: من مشکلی ندارم...

🔹پوتین: من هم مشکلی ندارم...

@Akhbarefori