الان دو گزینه به شدت در بین مردم زمزمه‌ها و اخبار ضد و نقیضش شنیده می‌شود

🔹یکی اینکه این ماجرا به علت نفوذ رخ داده یا اینکه در رادارهای ما از بیرون اخلال ایجاد شده و باعث شده ما موشک را با هواپیما اشتباه بگیریم.

🔹با توجه به بررسی های انجام شده تا امروز، با ایجاد اخلال در سامانه پدافندی توسط امریکا مواجه نبودیم.

@AkhbareFori