♦️بازهم "رویترز" وارد میدان خبرسازی شد

🔹رویترز به نقل از ۳ مقام آمریکایی که نامی از آنها نبرد مدعی شد: به احتمال جدی ایران هواپیمای اوکراین را سرنگون کرده است.

🔹ادعای رویترز به نقل از مسوولان امریکایی که نامی از آنها اعلام نشده: براساس گزارش های ماهواره ای، هواپیمای اوکراینی به اشتباه توسط موشک ایرانی سرنگون شد

🔸سازمان هواپیمایی کشوری ایران احتمال سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین به دلیل اصابت موشک را رد کرده است

@AkhbareFori