🔴فوری زلزله ۵.۹ ریشتری در بوشهر ▪️بزرگی: 5.9 محل وقوع: استان بوشهر - حوالی کاکی تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1397/01/30 11:04:47 ▪️ نزدیک‌ترین شهرها: 3 کیلومتری کاکی (بوشهر) 20 کیلومتری شنبه (بوشهر) 33 کیلومتری برد خون (بوشهر) برای نصب اپ خبرفوری از…