♦️آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی

دادستان تهران:

🔹به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات را از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهیم کرد.

🔹مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی در مورد وضعیت پرونده‌ سکه‌ها مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهد.

🔹امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند./خبرآنلاین

#اقتصادی

@AkhbareFori